WŁADZE KLUBU

ZARZĄD

Arkadiusz SOBIERAJ Prezes Zarządu

Andrzej STĘPIEŃ Wiceprezes zarządu /Dyrektor Klubu

Mirosław CYGAN Członek Zarządu

Piotr GÓRSKI Członek Zarządu

Jerzy MIOTKE Członek Zarządu

Jerzy SŁOWIKOWSKI Członek Zarządu

Dariusz SAPIEJKA Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Jarosław POŹDZIK Przewodniczący Rewizyjnej

Anna SŁOWIKOWSKA Zastępca Komisji Rewizyjnej

Tadeusz MYTNIK Członek Komisji Rewizyjnej

PREZESI KLUBU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KIEROWNICY KLUBU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10