Dokumenty Zarządu Klubu po zebraniu w dniu 20.10.2020

Zarząd Klubu przedstawia uchwałę dotyczącą zmianę terminu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Klubu wraz z załącznikiem – sprawozdaniem finansowym za rok 2019.

pdf  Uchwała Zarządu z dnia 20.10.2020 o zmianie terminu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Klubu 
pdf  Sprawozdanie finansowe za rok 2019
pdf  Sprawozdanie Zarządu za lata 2016-2020