• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Aktualności

Historia Sekcji

Sekcja Szachowa została powołana w 1946 roku na Walnym Zebraniu WKS „Flota” Gdynia, zgodnie z rozkazem Dowódcy MW z dnia 30 października 1946 roku. Po kilkuletniej działalności i stale piętrzących się trudnościach w działaniu, uległa rozwiązaniu. Z inicjatywy Zarządu Klubu WKS „Flota” Gdynia Sekcja Szachowa została reaktywowana z dniem 01 września 2013 roku. Duży wpływ na ponowne powstanie Sekcji miały liczne sukcesy gdyńskich juniorów oraz pozyskanie profesjonalnej kadry trenerskiej. Pierwszymi trenerami byli arcymistrz Aleksander Miśta oraz mistrzyni FIDE - WFM Joanna Górecka. Od roku 2014 zajęcia prowadzi koordynator kadry wojewódzkiej juniorów mistrz szachowy Jędrzej Długosz oraz WFM Joanna Górecka. W roku 2014 Sekcji Szachowej udało się pozyskać dotację miejską na szkolenie szachowe dzieci i młodzieży.

Kadra Szkoleniowa

  • Marzena Gajlewicz 
  • Tomasz Kempiński

Sekcja realizuje zadanie: "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w szachach" - współfinansowane ze środków Miasta Gdynia