600902 634444426583645 1990239958 n

HISTORIA SEKCJI STRZELECTWA SPORTOWEGO 

Strzelectwo wyczynowe WKS Flota od pierwszych treningów na strychu koszar I Morskiego Batalionu Zapasowego w Gdańsku-Nowym Porcie w 1945 roku - przeszło długą, pełną trudów i przeszkód drogę rozwojową. Z perspektywy czasu możemy ocenić, że droga ta doprowadziła Sekcję do najwyższej pozycji w Klubie pod względem ilości zdobytych medali na najwyższym światowym poziomie. W 1959 roku Sekcja Strzelecka rozpoczęła regularną działalność w ramach Wojskowego Klubu Sportowego „Flota”. Wkrótce ukonstytuował się Zarząd Sekcji pod kierownictwem kpt. mar. Józefa Dopieralskiego. W skład Zarządu wszedł także aktywny działacz kpt. mar. Marian Ślesik. W zawodach strzeleckich o Mistrzostwo Wojska Polskiego, reprezentacja Marynarki Wojennej zajmowała zespołowo następujące miejsca: 1951 i 1952 r.- V miejsce, 1950, 1953 i 1955 rok - IV miejsce. Jednym z reprezentantów Marynarki Wojennej w 1950 roku był mar. Czesław Zając, późniejszy mistrz Polski i olimpijczyk. 

123

Mistrzostwa Wojska Polskiego w Rembertowie w 1950 r.Pierwszy od lewej - mar. Czesław Zając

Mimo ogromnych trudności związanych z brakiem strzelnic i wykwalifikowanychszkoleniowców, w 1961 roku Sekcja weszła do II ligi, a w następnym roku awansowała do I ligi państwowej.Olbrzymi sukces odniosła w 1965 r. Babara Kopyt (członek sekcji w latach 1962-1965) zdobywając podczas Mistrzostw Europy w Bukareszcie, pierwszy dla sekcji i Klubu, brązowy medal w konkurencji kbks 60 strz. leżąc. To ona zapoczątkowała imponującą kolekcję medali reprezentantów Sekcji Strzeleckiej WKS „Floty” Gdynia zdobywanych na zawodach najwyższej rangi światowej. Z perspektywy tak odległego czasu trudno jest precyzyjnie ocenić osiągnięcia zawodników Sekcji, szczególnie z początków jej działalności. Bardzo trudna jest też do odtworzenia liczba medalistów mistrzostw Polski i Mistrzostw Armii Zaprzyjaźnionych. Do najlepszych zawodników w latach 60. niewątpliwie należy zaliczyć: Barbarę Kopyt, Wiesławę Stefańczyk, Jadwigę Wilewską, Danutę Janiak, Bogumiłę Mielnicką, Gertrudę Koss, Hannę Nałęcz, Teofilę Ginter, Irenę Mazurkiewicz, siostry Antoninę i Wandę Ryczko, Wiesławę Bogdziewicz, Zdzisławę Rosowską, Renatę Markowską, a wśród mężczyzn: Zygmunta Bogdziewicza, Brunona Kiedrowskiego, Czesława Polasza, Stanisława Wilewskiego, Leszka Rosowskiego, Edwarda Gintera, Jerzego Pilarskiego, Mariana Sitarza, Tadeusza Szurowskiego, Henryka Torbickiego, Kazimierza Szembera, Zbigniewa Kokota, Jerzego Greszkiewicza, Ludwika Grunwalda, Wiesława Nałęcza, Zbigniewa Baja, Andrzeja Grzybowskiego, Zbigniewa Reszczyńskiego W późniejszym okresie do grona czołowych zawodników dołączyli: Sławomir Romanowski, Beata Moszczyńska, Janusz Śniadek, Andrzej Pietraszko, Anna Ślesik, Marzena Tokarska, Andrzej Komosiński, Roman Kaczmaruk, Mirosław Jamielniak, Jan Krupka, Hanna Romiszewska, Hanna Lewandowska, Halina Karabon, January Lewandowski, Roman Malinowski, Bogdan Bobkowski, Mirosław Kowalski, Ewa Kąkol, Grażyna Wierzbicka, Eugeniusz Bartkowski, Joanna Żądełek, Małgorzata Kielańska, Krystyna Lemke, Ireneusz Mączkowiak, Marek Kordylewski, Krzysztof Nowicki, Krzysztof Kwaśniewski, Marek Szczechura, Halina Winczewska, Marta Błądkowska, Małgorzata Kiełczewska, Paweł Jackiewicz, Wiktor Lukjański, Lidia Wolska, Marek Lenartowski, Marek Pikoń, Elżbieta Florczak, Stanisław i Mieczysław Kołodziejczykowie, Marek Błeszyński, Piotr Hajdel, Agnieszka Ociepka, Tamara Halicka, Robert Jakubowski, Katarzyna Wicherkiewicz, Joanna Pawłowska, Agnieszka i Iwona Kierzkowskie, Przemysław Słomka, Andrzej Iwanowski, Wiesław Lipka , Marek Pocheć. Większość z wyżej wymienionych zawodników należała do kadry narodowej kraju. Zawodnicy ci zdobyli znaczną ilość medali na Mistrzostwach WP i Polski, ustanowili wiele rekordów Polski, oraz reprezentowali nasz kraj podczas zawodów międzynarodowych. Lata 70. to ważkie i konieczne działania poświęcone poprawie bardzo ubogiej bazy szkoleniowej. Sekcja korzystała z malutkiej strzelnicy (8 stanowisk na 50 m.) dzięki uprzejmości ZW LOK w Gdańsku-Wrzeszczu i strzelnicy pistoletowej JW w Gdyni-Oksywiu W 1971 roku Zygmunt Bogdziewicz własnym sumptem i inicjatywą zbudował na strzelnicy LOK urządzenie pozwalające na strzelanie nowej konkurencji olimpijskiej - strzelanie do ruchomej tarczy dzika na 50 m. (RTD) i rozpoczął szkolenie zawodników. Po zdobyciu przez Jerzego Greszkiewicza brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, przy osobistym zaangażowaniu ówczesnego Zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej gen. bryg. Henryka Rzepkowskiego, kmdr. Józefa Jerzewskiego, Zarządu Klubu, WRZKB i inżynierów Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych powstała przy Jaśkowej Dolinie nowoczesna strzelnica sportowo-myśliwska. W 1978 roku Klub podpisał umowę z ZW PZŁ na dwudziestoletni okres wspólnego użytkowania z możliwością aneksu do umowy. Korzystanie z nowoczesnej bazy dało początek dominacji strzelców „Floty” w kraju, w tej olimpijskiej konkurencji. W ramach czynu społecznego, przy II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, wybudowana została strzelnica 50 m a w 1979 roku została oddana do użytku w CSSMW w Ustce, całkowicie zmodernizowana i rozbudowana strzelnica do broni długiej i krótkiej. Treningi były prowadzone w czterech punktach szkoleniowych na strzelnicachw: Gdańsku przy Jaśkowej Dolinie, II LO w Gdyni, WSMW w Gdyni-Oksywiu oraz CSSMW w Ustce. Wśród zasłużonej kadry szkoleniowej, uprzednio działającej w Sekcji, wymienić należy m.in.: Józefa Matułajtisa, Czesława Polasza, Mariana Ślesika, Jerzego Mazurkiewicza, Mariana Sitarza, Henryka Torbickiego, Romana Romanowskiego i Jerzego Nowickiego. Funkcję Kierownika Sekcji sprawowali kolejno Eugeniusz Janiak i kmdr por. Antoni Krysiak. Do grona działaczy, którzy wnieśli ogromny wkład pracy w rozwój Sekcji należy wyróżnić: Mariana Ślesika, Jana Karabona, Józefa Pietrzyka i Bronisława Makaruka. Kmdr por. Marian Ślesik Jan Karabon i Henryk Torbicki W latach 1975-1991 Kierownikiem i zarazem trenerem-koordynatorem Sekcji był trener II klasy kmdr por. Leszek Rosowski- Reński, jednocześnie pełniący społecznie obowiązki trenera kadry narodowej i olimpijskiej w strzelaniu do ruchomej tarczy. Wieloletnim Przewodniczącym Zarządu Sekcji był kmdr Józef Pietrzyk. W skład kadry szkolącej w różnych okresach wchodzili:

· trener I klasy Jerzy Nowicki - broń długa (Gdańsk),
· instruktor Marian Ślesik - broń długa i krótka (Ustka),
· trener II klasy Roman Romanowski - broń krótka (Gdynia),
· trener II klasy Cezary Staniszewski - broń krótka (AMW),
  trener II klasy Grażyna Staniszewska - broń krótka (AMW),
· trener II klasy Anna Ślesik-Mączkowiak - broń krótka (Ustka),
· instruktor Danuta Janiak - broń długa (AMW),
· instruktor Jerzy Greszkiewicz - ruchoma tarcza (Gdańsk),
· instruktor Bogdan Bobkowski - ruchoma tarcza(Gdańsk),
· instruktor Krzysztof Osiński - broń długa (Gdańsk),
· instruktor Zygmunt Bogdziewicz - ruchoma tarcza (Gdańsk),
· instruktor Czesław Polasz - broń długa i krótka (Gdynia),
· instruktor Andrzej Komosiński - broń długa (Gdynia),
· instruktor Marek Kordylewski - broń długa (Gdynia),
· instruktor Janusz Świś - broń długa (Gdynia).
 
Największe, liczące się sukcesy na arenie międzynarodowej w tym okresie odnosili: Jerzy Greszkiewicz, Zygmunt Bogdziewicza, Sławomir Romanowski, Mirosław Jamielniak, Barbara Kopyt, Irena Mazurkiewicz, Jan Krupka i Wojciech Karkusiewicz. W 1984 roku Polska ze względów politycznych nie wzięła udziału w IO w Los Angeles. Do udziału w nich byli zakwalifikowani zawodnicy: Zygmunt Bogdziewicz, Jerzy Greszkiewicz i trener Leszek Rosowski-Reński. W zamian zorganizowane zostały w Moskwie zawody „Przyjaźń 84”, w których Andrzej Komosiński zdobył brązowy medal w konkurencji kbks 60 strz. leżąc. Sukces olimpijski Jerzego Greszkiewicz z 1976 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu jest jak do tej pory jedynym.
 
Uczestnicy Igrzysk Olimpijskich z tego okresu to:
· Zygmunt Bogdziewicz - Monachium - 1972; Montreal - 1976,
· Jerzy Greszkiewicz - Montreal - 1976, Moskwa - 1980, Seul - 1988,
· Sławomir Romanowski - Montreal - 1976; Moskwa - 1980,
· Wojciech Karkusiewicz - Seul - 1988,
· trener Leszek Rosowski-Reński - Seul - 1988.
Sukcesy zawodników w startach na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy przedstawia poniższa tabela:
 
tab
 

 

Sekcja liczyła wtedy 265 członków: 202 zawodników, w tym 32 kobiety, 9 szkoleniowców i 54 członków wspierających.. Po odejściu kmdr. por. Leszka Rosowskiego-Reńskiego (02.02.1991 r.) na emeryturę kierownictwo Sekcji przejął Marek Krotowicz. W kolejnych latach kierowali Sekcją: Mirosław Kowalski, następnie Witold Gesse, Mirosław Łuka i Zygmunt Osiadacz. Następnie przez krótkie okresy funkcję tą sprawowali Andrzej Rutkowski i Zdzisław Kowalski. Wieloletnim Przewodniczącym Zarządu Sekcji był w latach 90. kadm. Jerzy Buczma. Spotkanie członków sekcji na strzelnicy Jaśkowa Dolina z okazji 60-lecia Klubu (1991 r.) W kolejnym dziesięcioleciu (po roku 1991), najwięcej medali na MŚ i ME zdobyli: Olga Hertel, Aleksandra Edel, Katarzyna Owczarek, Marcin Kmiecik, Marek Cichos, Robert Edel, Grzegorz Bogdziewicz, Rafał Huba, Sławomira Szpek, Agnieszka Korejwo, Radosław Podgórski, Daniel Karpiński, Agnieszka Obrębska, Jolanta Samulewicz, Joanna Zorn, Piotr Daniluk, Tomasz Parzyk. To oni zdobyli 86 medali Mistrzostw Świata i Europy, co jest rekordową ilością w naszym kraju. Zdobyli je zawodnicy strzelający do ruchomej tarczy i z pistoletu. Trudności organizacyjne i ekonomiczne mocno rzutowały na działalność Sekcji. Dotyczyło to również pracy Zarządu. Kolejne zarządy zmuszone były do poszukiwania adekwatnych rozwiązań organizacyjnych aby pokonać bardzo trudną sytuację finansową Sekcji. Podczas Walnego Zebrania Członków Sekcji Strzeleckiej w dn. 01.12.2001 wybrano Tadeusza Zielonkę na Prezesa Zarządu Sekcji. Po roku 2007 na listę medalistów MŚ i ME wpisali się: w dalszym ciągu niezawodna
Sławomira Szpek, która wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, Joanna Tomala, Kamil Gersten, Piotr Daniluk, Radosław Podgórski i Damian Klimek.
Sekcja strzelecka wyróżniała się zawsze posiadaniem licznej grupy wykwalifikowanych oraz zaangażowanych szkoleniowców. Przykładem tego były przyznane indywidualne i zespołowe nagrody państwowe, które uzyskali:
Leszek Rosowski-Reński w roku 1983 i 1993,
Anna Ślesik-Mączkowiak w 1997 i 1999,
Jolanta Samulewicz - 14 razy, poczynając od roku 1999; ponadto dwukrotnie (w latach 2002 i 2011) uzyskała tytuł Trenera Roku w konkursie Polskiego Komitetu
Olimpijskiego (PKOL) w Sporcie Kobiet. Jest ona bezpośrednim organizatorem i koordynatorem realizacji projektu „Strzelanie w sieci” pod patronatem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS). Aktualnie trwa 13 edycja tego projektu.
Sławomira Szpek - Najlepszy Sportowiec Gdyni 2011
Jolanta Samulewicz - Trener Roku 2011 Osiągane od wielu lat wyniki Sekcji to efekt oparcia działalności szkoleniowej na własnych wychowankach oraz dobrych, sprawdzonych metod szkolenia młodzieży. Taki kierunek narzuca również aktualny system finansowania przez władze sportowe oraz administrację lokalną, preferujący zdecydowanie szkolenie młodzieży. Potwierdzeniem poprawnej współpracy ze szkołami i prawidłowego szkolenia uzdolnionej młodzieży są rezultaty ostatnich lat uzyskiwane w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego, który pozwala na wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym i przygotowania ich do reprezentowania kraju na zawodach międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych. Podczas Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) w latach 1996-1999 medalezdobywali Tomasz Parzyk i Marek Mączkowiak. W latach 2008-2015 zawodnicy Sekcji zdobyli 7 medali w tym: 3 złote, 1 srebrny i 7 brązowych. W roku 2015 Sekcja uzyskała
14 pkt. i zajęła 24 miejsce w klasyfikacji klubowej. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w latach 2011-2013, Damian Klimek zdobył 3 złote medale a Joanna Tomala wywalczyła 2 złote medale w 2015 roku. Brak dokładnych danych o startach zawodników Sekcji w Mistrzostwach Polski powoduje, że możemy tylko wymienić niektórych z okresu 2008 do 2015 r. Indywidualnie zdobyto 22 medale złote, 21 medali srebrnych i 22 medale brązowe. Zespołowo osiem złotych, pięć srebrnych i siedem brązowych. Gros medali zdobyli: Sławomira Szpek, Piotr Daniluk i Radosław Podgórski. Na Mistrzostwach Polski seniorów w 2015 roku, w konkurencjach karabinowych i pistoletowych zawodnicy Sekcji zdobyli 14 medali. Medale indywidualnie i w zespole wywalczyli: Sławomira Szpek, Joanna Tomala, Sandra Stankiewicz, Tomasz Wawrzonowski, Piotr Daniluk, Radosław Podgórski, Tomasz Królik, Kamil Gersten, Witosław Krzak i Damian Klimek.
Obecnie na rzecz szkoleniowego rozwoju zawodników Sekcji Strzeleckiej pracują:
· trener kl. M - Jolanta Samulewicz - pistolet kobiet,
· trener ISSF Licencja B - Cezary Staniszewski - pistolet mężczyzn,
· trener kl. I (wojskowy zespół sportowy) - Jacek Dagil - pistolet,
· instruktor - Czesław Szpek - pistolet,
· instruktor - Radosław Podgórski - pistolet,
· instruktor - Teresa Hajdel - pistolet,
· trener II kl. - Beata Komar - karabinek,
· instruktor - Adam Dobosz - karabinek,
· instruktor - Rafał Hinc - grupa powszechna.
W 1983 roku podczas ME w Dortmundzie zawodnicy Jerzy Greszkiewicz i Zygmunt Bogdziewicz startując w składzie reprezentacji Polski ustanowili rekord Świata w konkurencji rt 20+20 10m wynikiem 1132 pkt.
 
Aktualnie do reprezentantów Sekcji należy 19 rekordów Polski. Ich posiadaczami są:
· Zygmunt Bogdziewicz,
· Jerzy Greszkiewicz,
· Wojciech Karkusiewicz,
· Adam Makaruk,
· Paweł Jackiewicz,
· Marcin Kmiecik,
· Katarzyna Owczarek,
· Aleksandra Edel,
· Olga Hertel,
· Marek Cichos,
· Robert Edel,
· Sławomir Romanowski,
· Tomasz Parzyk,
· Sławomira Szpek,
· Agnieszka Korejwo,
· Radosław Podgórski,
· Piotr Daniluk,
· Damian Klimek.
 
Nasi zawodnicy startują również w Wojskowych Mistrzostwach Świata CISM. Pierwszy start w 1999 roku w Zagrzebiu, to sukces Sławomiry Szpek, która zdobyła w konkurencji psp 30+30 wynikiem 583 pkt. brązowy medal. W 2012 roku podczas 47 Wojskowych Mistrzostw Świata CISM w Chinach Sławomira Szpek zdobyła brązowy medal indywidualnie i w zespole. Również mężczyźni zdobyli zespołowo brązowy medal. Zespoły wystąpiły w następujących składach: por. mar. Sławomira Szpek, st. mar. Agnieszka Korejwo, st. mar. Karolina Bujakowska, kpt. mar. Tomasz Królik, bosm. Radosław Podgórski, bosmat Piotr Daniluk, st. szer. Wojciech Knapik. Do startu przygotowywał reprezentację trener Jacek Dagil. Równolegle z trenującymi zawodnikami strzelania wyczynowego strzelają zawodnicy grupy powszechnej. Od wielu lat biorą oni udział w zawodach w kraju i zagranicą. Trwale związali się z „Flotą”.  Wyrazy uznania należą się trenerowi Cezaremu Staniszewskiemu, który od 1976 roku wytrwale i skutecznie modernizuje i rozbudowuje strzelnicę na strychu AMW. Po kilkunastu latach pracy w Hiszpanii, po powrocie do kraju, Polski Związek Strzelectwa Sportowego
powierzył mu funkcję trenera kadry narodowej mężczyzn w strzelaniu z pistoletu. Razem z trener Jolantą Samulewicz odpowiedzialną za kadry narodowej kobiet realizują przygotowania do Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio. Zawirowania ekonomiczne i społeczne, które nastąpiły po roku 1990 spowodowały, że strzelnicę w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Jaśkowa Dolina w porozumieniu z właścicielem terenu, tj. PZŁ, w 1999 r. przejął prywatny podmiot. Strzelnica w Ustce po rozwiązaniu Wojskowego Ośrodka Szkolenia Sportowego MW 2002 r. przeszła w podporządkowanie Dowódcy Centrum Szkolenia Specjalistów MW. Klub uzyskał możliwość odpłatnego korzystania ze strzelnicy w 2006 r. Po niespełna czteroletnim użytkowaniu generującą duże straty strzelnicę Klub przekazał 31.12.2010 r. poprzez Agencję Mienia Wojskowego do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Zmiany, reorganizacja systemu ekonomicznego i sportowego w kraju oraz wojsku spowodowały, że mimo ogromnego wkładu własnego a także zaangażowania wielu naszych członków i działaczy, po 40 latach historia zatoczyła koło. Sekcja Strzelecka nie ma własnej strzelnicy aby można było szkolić młodzież na dotychczasową skalę i organizować zawody w konkurencjach olimpijskich. Poprawki wprowadzone do statutu w 2012 roku umożliwiają działalność Zarządom Sekcji oraz ich autonomię. Zmiany te przyczyniły się do powolnej odnowy Sekcji, która obecnie liczy 140 członków. Rekordową ilość członków Sekcja miała w grudniu 1996 roku, kiedy to liczyła 386 członków, w tym 86 wspierających. Obecnie jedynie przychylność władz Akademii Marynarki Wojennej pozwala na korzystanie z jej strzelnicy. Ponadto szkolenie młodzieży odbywa się w Technikum Mechanicznym przy ul. Morskiej w Gdyni. Zarząd Sekcji przy wsparciu zarządu Klubu stara się obecnie rozwinąć szkolenie młodzieży i poprawić warunki szkolenia oraz powiększyć grupę zawodników strzelań konkurencji powszechnych. Aktualnie Prezesem Zarządu Sekcji jest Cezary Staniszewski, a Kierownikiem Sekcji Jolanta Samulewicz.