HISTORIA LA 

Sekcja Lekkiej Atletyki jest jedną z sekcji sportowych, która powstała wraz z powołaniem Klubu w 1936 roku oraz kontynuowała swoją działalność przez wszystkie lata rozwoju Klubu. Zawodnicy WKS „Floty” Gdynia nie byli zgłoszeni w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, reprezentowali jednak indywidualnie wysoki poziom, o czym świadczą następujące, znakomite jak na ówczesne czasy wyniki:

· por. Kozak 6,86 m w skoku w dal oraz 1,75 m w skoku wzwyż.

· mat Henryk Marciniak - 11,0 s w biegu na 100 m.

· pchor. Żurek w rzucie oszczepem 53 m.

· mat Władysław Grechuta - III miejsce w MP w konkurencji marsz (chód)

na 50 km.

Pierwszym prezesem Gdańskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki po wojnie był działacz „Floty" kpt. Adam Skorupski, a w składzie tego Zarządu działali również: Stanisław Żochowski, Władysław Grechuta, Józef Zieliński i Henryk Marciniak. W pierwszych po wojnie Mistrzostwach Wojska Polskiego lekkoatleci „Floty", jako reprezentanci Marynarki Wojennej, zajmowali I miejsce zespołowo w latach 1946-1947 oraz w roku 1950. W Spartakiadach Wojska Polskiego w roku 1951 - II miejsce, w 1952, 1954 i 1955 reprezentanci „Floty" zespołowo zdobyli dwa razy V miejsce i raz VI.

Indywidualne tytuły mistrzów Wojska Polskiego zdobyli:

· mar. Z. Leitgeber w pchnięciu kulą (12,35 m) w 1946 r.,

· sztafeta 4x100 m (47 s) w 1946 r.,

· sztafeta olimpijska (Wenta, Górny, Słabolepszy, Twardowski) w 1946 r.,

· Tadeusz Penkula w wieloboju żołnierskim w 1947 r.,

· Stanisław Żochowski w rzucie dyskiem (37.09 m) w 1947 r.,

· Hieronim Kubera w biegu na 400 m (52.8 s) oraz na 1500 m (4.16 s) w 1947 r.,

· sztafeta olimpijska: Kubera, Wenta, Zawińsiański, Penkula (3.31,6) w 1947 r.,

· rekord WP w rzucie dyskiem - Stanisław Żochowski (40,57 m) w 1950 r.,

· rekord WP w rzucie młotem - Leszek Grabowski (42,18) w 1950 r.,

· rekord WP sztafety olimpijskiej: Kubera, Pyż, Twardowski, Penkula (3.30),

w 1950 r.,

· Stanisław Żochowski w rzucie dyskiem (40,48) w 1951 r.,
 
· Eugeniusz Pogorzalski w pchnięciu kulą (14,12) w 1952 r.,
 
· Jan Harmata w rzucie młotem (54,12) w 1953 r.
 
11
 
Mistrzostwa Wojska Polskiego, Warszawa 1953 r.
 
12
 
Lata 50. i pierwsza połowa lat 60. to okres uzyskiwania przez lekkoatletów „Floty" zmiennych wyników zespołowych. Sekcja bierze udział, na zmianę w rozgrywkach II ligi (po awansie w 1954 roku), i po spadku z jej szeregów w lidze na szczeblu okręgu. Do grona zasłużonych zawodników w tych latach należą, oprócz dotychczas wymienionych: Danuta Gadomska, Teresa Jasińska, Krystyna Zabłocka, Waliska, Perek, Longina Ustowska, Jerzy Bożyk, Zbigniew Mucha, Klimczak, Kowalik, Wiśniewski, Zieliński, Potapczuk, Golda, Nowak, Jakubek, Henryk Gleba i Edward Kozakiewicz. Do znacznych sukcesów Sekcji należy zdobycie tytułu mistrza Polski chodzie na 20 km w 1959 roku przez Jerzego Hauslebera oraz udział rekordzisty Polski w chodzie sportowym Eugeniusza Ornocha w Mistrzostwach Europy 1966 roku. Po wprowadzeniu przez nowego etatowego Kierownika Jerzego Kila 1968 roku zmian organizacyjnych, nastąpił nowy, jakościowy etap rozwoju Sekcji, charakteryzujący się uzyskaniem w latach siedemdziesiątych wysokich wyników sportowych.
 
13

 

Sekcja powróciła do II ligi ponownie w 1969 roku, następnie zakwalifikowała się w 1975 roku do I ligi. Szczególnie wyróżniające się wyniki zapoczątkowali tacy zawodnicy jak: Krystyna Majer, Regina Pogorzelska, Stanisław Lubiejewski, Leopold Tomasiewicz i Wiesław Puchalski. Do najlepszych zawodników Sekcji w latach 70. , 80. , 90. należeli:
· Jan Ornoch - wielokrotny rekordzista i mistrz Polski w chodzie sportowym,
olimpijczyk z Montrealu i Monachium, brązowy medalista Mistrzostw Europy w 1978
roku,
· Stanisław Lubiejewski - pierwszy Polak, który w rzucie młotem przekroczył granicę
70 m, wielokrotny rekordzista i mistrz Polski, olimpijczyk z Monachium,
· Andrzej Stępień - reprezentant Polski, olimpijczyk z Moskwy 1980, w 1984 zakwalifikował się do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
 
PKOL wycofał reprezentację Polski po bojkocie Igrzysk przez ZSSR, w zamian wysyłając reprezentację kraju na zawody przyjaźni do Moskwy. Imponujący jest jego dorobek medalowy z Mistrzostw Polski: indywidualnie w biegu na 400 m - 6 złotych medali (1981, 1982, 1983, 1984, 1985 i 1986 r.); w sztafecie klubowej 4x400 m - 6 złotych medali (1977, 1979, 1980, 1981, 1982 i 1984 r.); medale srebrne indywidualnie 400 m - 1980 r., w sztafecie 4x400 m (1976 i 1983 r.); medale brązowe w sztafecie 4x100 m (1979 i 1985 r.); ponadto 5 medali złotych indywidualnie z halowych MP. W sumie 22 medale z Mistrzostw
Polski. Reprezentował Polskę na zawodach międzynarodowych 37 razy, w tym między innymi - raz na Mistrzostwach Świata w 1983 r., dwa razy na Mistrzostwach Europy, gdzie zajmował 4 i 5 miejsce, trzy razy w Pucharach Europy, dwa razy w Spartakiadzie Armii Zaprzyjaźnionych w 1977 r. Hawana (Kuba) złoty medal w sztafecie 4x 400 m i Budapeszcie (Węgry) w 1981 r., gdzie zdobył 2 złote medale
- indywidualnie na 400 m i w sztafecie 4x400 m.
· Bogusław Duda – olimpijczyk z Montrealu, zawodnik „Floty" w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej.
 
Wyróżniający się zawodnicy Sekcji z tego okresu to: Szymon Jagliński (rzut młotem), Ryszard Wichrowski (sprint), Czesław Prądzyński (sprint), Jerzy Konarski (sprint), Roman Paszke (sprint), Jerzy Koluch (pchnięcie kulą), Zbigniew Szwedowski (biegi), Kazimierz Bąk (biegi), Stanisław Korneluk (chód), Krzysztof Drajski (chód), Grzegorz Ledzion (chód), Leopold Tomasiewicz (3000 m przeszkody), Leszek Bierkus (biegi), Ryszard Tomys (biegi), Mirosław Hajdel (skok w dal), Krystyna Majer (biegi sprinterskie i skoki), Ryszard Sadkowski (sprint). W historii Sekcji charakterystycznym jest utrzymywanie ciągłości tradycji uzyskiwania wysokich wyników w poszczególnych blokach konkurencji. I tak, najlepsze wyniki w chodzie sportowym zapoczątkowane przed wojną przez Władysława Grechutę, kontynuowane były w latach 50. przez Jerzego Hauslebera, utrzymywane były i wzbogacane przez grupę chodu z jej liderem Janem Ornochem. Podobnie było z grupą rzutów, gdzie pojawiają się znane nazwiska w sporcie polskim: Stanisława Żochowskiego, Jana Harmaty, Stanisława Lubiejewskiego i Szymona Jaglińskiego. Do najsilniejszych tego okresu w Polsce należała także grupa sprintu, chlubiąca się trzykrotnym kolejnym zdobyciem mistrzostwa Polski w sztafecie 4x400 m oraz czołowych miejsc w sztafecie 4x100 m.
 
W pracy szkoleniowej największe zasługi mieli niżej wymienieni trenerzy i instruktorzy:
· trener Jerzy Kil - grupa sprintu,
· instruktor Eugeniusz Ornoch - chód sportowy, pełniący jednocześnie obowiązki
trenera kadry narodowej w tej konkurencji,
· trener II klasy Wiktor Nowacki - grupa biegów, współpracujący z instruktorem
Stanisławem Fierke,
· instruktor Jerzy Korch - grupa rzutów, współpracujący z zawodnikiem i trenerem
II klasy Szymonem Jaglińskim,
· instruktor Ewa Kiczela - grupa młodzieżowa,
· instruktor Czesław Rześniowiecki - grupa młodzieżowa,
· Piotr Olszewski, Jerzy Bożyk, Kazimierz Śmierzchalski, Tadeusz Szarafiński
i Andrzej Stepowski.
 
Zmiany strukturalne w wojsku w latach 2000-2004 drastycznie wpłynęły na funkcjonowanie Sekcji. Do innych klubów poodchodzili najlepsi zawodnicy a zmiana charakteru służby z żołnierza sportowca na żołnierza liniowego praktycznie pozbawiła ją seniorów. Po tym wstrząsie kierownictwo Klubu wspólnie z pozostałymi w Sekcji działaczami, zdecydowało o skoncentrowaniu się tylko na pracy z uczniami szkół podstawowych i młodzieżą.
 
14
 
W 2004 roku powstaje ciekawa, ogólnopolska inicjatywa byłego olimpijczyka Mariana Woronina, we współpracy z Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki - „Czwartki Lekkoatletyczne”. Sekcja, pod kierownictwem Andrzeja Stępnia, od początku tego projektu z powodzeniem organizuje razem z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zawody dla dzieci do lat 12. Młodzież gdyńskich szkół podstawowych z sukcesami startuje w finałach tych zawodów w Warszawie. W klasyfikacji generalnej „Czwartków Lekkoatletycznych” w 2005 roku województwo pomorskie zajęło czwarte miejsce w Polsce a Miasto Gdynia w latach 2005-2006 siódme miejsce, w 2007 pierwsze miejsce. Indywidualnie: Syntia Ellward trzecie miejsce w biegu na 600 m w 2006 r., Szymon Rudek trzecie miejsce w skoku wzwyż, w 2011 r., Julia Stańczyk drugie miejsce w 2012 i trzecie miejsce w biegu na 60 m w 2013 roku.
 
15

 

Zarząd Klubu w 2005 r. powołał przy Sekcji grupę Masters. Najbardziej znaczącym zawodnikiem tej grupy był maratończyk Antoni Cichończuk, który w latach 2005 - 2015 zdobył 61 tytułów i rekordów Polski. Jego osiągnięcia to m.in.: tytuł mistrza świata w WMA Riccione 2007 i Lahti 2009, zwycięstwo w kategorii wiekowej - Nowy Jork 2008 i Berlin 2009, mistrzostwo Europy w EMA, Poznań 2006 i Ljubljana 2008, wyróżnienie „Filipidesa” – biegacz Roku w Polsce, wygrana w kat. open I Igrzysk (EMG) Malmoe 2008, Sportowiec Roku w Gdyni 2007, 2008, 2009 r.(zdjęcie z tego roku), wyróżnienie Medalem PKOL oraz Odznaką PZLA, mistrzostwo świata WMA, Lyon 2015 r. i kolejny rekord Polski 3.01.09.

 

Osiągnięcia Sekcji Lekkiej Atletyki od roku 2009 do 2015:

2009 rok:

· Marcin Chabowski - podopieczny trenera Zbigniewa Rolbieckiego: Mistrzostwa

Polski Seniorów w Bydgoszczy II miejsce w biegu na 3000 m

z przeszkodami i V miejsce w biegu na 5000 m.; Drużynowe Mistrzostwa Europy

w Leiri (Portugalia) - bieg na 5000 m X miejsce,

· Dominik Zieliński - Mistrzostwa Polski Seniorów w Bydgoszczy III miejsce

w pchnięciu kulą.

2010 rok:

· Marcin Chabowski - Mistrzostwa Polski Seniorów w Bielsko Białej - bieg

na 5000 m IV miejsce, Mistrzostwa Polski w Biegu na 10 km - I miejsce,

Mistrzostwa Europy Seniorów w Barcelonie (Hiszpania) - bieg na 10000 m

- XI miejsce,

· Dominik Zieliński - Mistrzostwa Polski Seniorów - III miejsce w pchnięciu kulą;

· Aleksandra Niewiadomska - Mistrzostwa Polski Młodzików w Toruniu: skok

wzwyż V miejsce.

2011 rok:

· Marcin Chabowski - Mistrzostwa Polski w Półmaratonie - I miejsce,

· Aleksandra Niewiadomska - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

w Spale: skok wzwyż VI miejsce,

· Magdalena Dias - Mistrzostwa Polski Młodzików w Kielcach: 1000 m

XV miejsce.

2012 rok:

· Magdalena Dias: Mistrzostwa Polski Młodzików w Słubicach: 1000 m

VII miejsce.

2013 rok:

· Syntia Ellward - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy: 400 m

IX miejsce i 800m VI miejsce,

· Przemysław Słowikowski - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - 100 m

V miejsce, 200 m VII miejsce, Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Tampere

(Finlandia) - II miejsce w sztafecie 4x100 m, Mistrzostwa Polski Seniorów Toruń:

100 m XI miejsce, 200 m IX miejsce,

· Magdalena Dias - Mistrzostwa Polski Juniorów w Biegach Przełajowych

w Kwidzynie IV miejsce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Łodzi: 3000 m

IV miejsce,

· Szymon Rudek - Mistrzostwa Polski Młodzików w Radomiu: skok wzwyż

I miejsce,

· Mateusz Sprengel - Mistrzostwa Polski Młodzików w Radomiu: skok o tyczce

II miejsce,

· Zuzanna Nowicka - Mistrzostwa Polski Młodzików w Radomiu: skok w dal

XIV miejsce.

2014 rok:

· Syntia Ellward - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Inowrocławiu: 800 m

II miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów w Szczecinie 800 m X miejsce,

· Przemysław Słowikowski - Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Sopocie:

60 m V miejsce, 200 m III miejsce,

· Magdalena Dias - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży we Wrocławiu: 3000 m IV

miejsce,

· Szymon Rudek - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Spale: skok

wzwyż II miejsce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży we Wrocławiu: skok

wzwyż VII miejsce,

· Mateusz Sprengel - Mistrzostwa Polski Młodzików w Zielonej Górze: skok

o tyczce III miejsce,

· Laura Chalecka - Mistrzostwa Polski Młodzików w Zielonej Górze: 100 m

VIII miejsce,

· Zuzanna Nowicka - Mistrzostwa Polski Młodzików w Zielonej Górze: skok

w dal X miejsce,

· Agata Grożyńska - Mistrzostwa Polski Młodzików w Zielonej Górze: skok

o tyczce IV miejsce.

2015 rok:

· Przemysław Słowikowski - Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Toruniu: 60 m

IV miejsce; Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Białymstoku: 100 m

I miejsce, 200 m II miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów w Krakowie: 100 m

I miejsce, Drużynowe Mistrzostwa Europy Czeboksary (Rosja) 100 m

VIII miejsce, 4x100 m V miejsce,

· Syntia Ellward - Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Toruniu: 800 m

III miejsce, Halowe Mistrzostwa Europy w Pradze (Czechy) 800 m

18 miejsce, World Relay: Nassau (Bahamy) 4x800 m II miejsce, Mistrzostwa

Polski Seniorów w Krakowie 800 m III miejsce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

w Białymstoku 800 m II miejsce, 1500 m II miejsce,

· Marcin Grudka - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Białymstoku: 110 m

ppł. IV miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów w Krakowie: 110 m ppł

X miejsce,

Magdalena Dias - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Toruniu: 3000 m

VII miejsce, Mistrzostwa Polski Juniorów w Biegach Przełajowych w Iławie:

II miejsce, Mistrzostwa Polski Juniorów w Białej Podlaskiej: 3000 m

IV miejsce, 5000 m IV miejsce,

· Szymon Rudek - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Toruniu:

skok wzwyż VII miejsce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Łodzi: skok

wzwyż II miejsce,

· Mateusz Sprengel - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

w Toruniu: skok o tyczce X miejsce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

w Łodzi: skok o tyczce IV miejsce,

· Mateusz Niźnik - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Łodzi: skok o tyczce

V miejsce,

· Laura Chalecka - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

w Toruniu: 200 m VI miejsce, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Łodzi:100 m

XVII miejsce, 200 m X miejsce,

· Zuzanna Nowicka - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Łodzi: skok w dal

IX miejsce,

· Agata Grożyńska - Mistrzostwa Polski Młodzików w Radomiu: skok o tyczce

III miejsce.

2016 rok:

· Szymon Rudek - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Spale: skok wzwyż

III miejsce,

· Mateusz Sprengel - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Spale:

skok o tyczce I miejsce,

· Agata Grożyńska - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Spale:

skok o tyczce IV miejsce,

· Zuzanna Nowicka - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Spale:

skok w dal IV miejsce,

· Mateusz Niźnik - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Spale: skok o tyczce

IX miejsce,

· Magdalena Dias - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Spale: 3000 m

II miejsce.

 

Trenerzy: Rafał Has, Eugeniusz Ornoch, Zbigniew Rolbiecki. Piotr Kaczmarek, Paweł

Piskulski, Ryszard Sadkowski, Andrzej Stępień, Jerzy Słowikowski.

Kierownikami Sekcji byli: Jerzy Kil, kmdr por. rez. Zbigniew Mucha, Eugeniusz

Ornoch, por. Mirosław Hajdel, por. Andrzej Stepień. Aktualnie obowiązki Kierownika Sekcji

pełni Jerzy Słowikowski.