Wycofanie zarzutów

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umarza śledztwo i wycofuje zarzuty przeciwko Władysławowi Kuźniakowi byłemu dyrektorowi Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.

Postanowienie z 6 grudnia 2012 r. na podstawie art. 17 & 1 pkt.1 i 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie miał znamion czynu zabronionego.

Ponadto w toku postępowania prokuratura stwierdziła, że:

„ Na podstawie całego zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego ustalono, iż wydatkowanie pieniędzy na projekt strzelnicy, która miała powstać na terenie zakupionym od Agencji Mienia Wojskowego w 2003 roku, na rekultywację terenu strzelnicy kosztem kilkuset tysięcy złotych, na której miała powstać nowa strzelnica wraz z całą infrastrukturą było ekonomicznie uzasadnione.