reklama_demo

Wojskowy Klub Sportowy "Flota" Gdynia wyróżniony medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Wojskowy Klub Sportowy "Flota" Gdynia wyróżniony został przez Radę Miasta Gdyni medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi. Medal nadawany przez Radę Miasta Gdyni jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i  portu Gdyni oraz za rozsławianie jej imienia w kraju i na świecie. Węczenie medalu nastąpi 10 lutego 2017 roku w Teatrze Miejskim im. W. Gomrowicza podczas uroczystej Sesji Rady Miasta. 

 

Gdynia Dziękujemy! 

 

24847 filebig