reklama_demo

Historyczne Sekcje Klubu

 

SEKCJA BOKSUW 1936r. po powstaniu WKS „Flota” w Gdyni, sekcja bokserska została zgłoszona do Polskiego Związku Bokserskiego. Jej kierownikiem został por. mar. Romuald Nałęcz Tymiński, trenerem Stefan Matuszewski, w zarządzie natomiast działali oddani przyjaciele Tymińskiego – por. mar. Feliks Minkiewicz i ppor. mar. Eugeniusz Gąsiorowski. Sekretarzami sekcji zostali: bosman mat Edmund Anderman i ppor. mar. Kazimierz Goska. Działanie kierownictwa sekcji i entuzjazm zawodników zostały odpowiednio wynagrodzone. W 1938r. sekcja bokserska WKS „Flota” zdobyła drużynowe mistrzostwo Pomorza, czwarte miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski i Wicemistrzostwo Sił Zbrojnych. Rok 1939 przyniósł ukoronowanie wysiłków włożonych w marynarce wojennej w rozwój pięściarstwa przez zdobycie tytułu mistrza armii.

 

Drużyna pięściarska WKS „Flota” Gdynia 1939r.
Drużyna pięściarska WKS „Flota” Gdynia 1939r.Od prawej stoją: trener Stefan Matuszewski, Pasturczak, Czop, Kujawski, Pinkowski, Błaszak, Marcinkowski, Tuczykowski, Węgrowski


W okresie od 1936 do 1939 roku trzech bokserów – marynarzy reprezentowało barwy naszego kraju w zawodach międzypaństwowych: mar. Henryk Wasiak (dwa razy), mat Jan Węgrowski i mar. Karolak (każdy z nich – raz).

Sekcja bokserska szkoliła także grupkę około 20 chłopców w wieku od 10 do 13 lat. Jeden z nich – Aleksy Antkiewicz już po II wojnie światowej, na Olimpiadzie w Londynie w 1948 roku zdobył brązowy medal oraz w Helsinkach w 1952r. zdobył srebrny medal.

Najbardziej znanymi bokserami „Floty” w latach 1946-1947 byli Koralewski oraz Lick, który 1947 r. zdobył wicemistrzostwo Polski oraz reprezentował barwy narodowe w meczu ze Szwedami.

W 1946 roku drużyna „Floty” po walkach w klasie „B” uzyskała awans do gdańskiej klasy A. Bokserzy „Floty” zdobywali także czołowe miejsca w Mistrzostwach Wojska Polskiego w latach 1946, 1947 oraz 1950 i 1953. W roku 1947 pięciu reprezentantów „Floty” wywalczyło tytuły mistrzów WP (Ligenza w wadze muszej, M. Iwański w wadze koguciej, Buzowski w wadze lekkiej, Kruk w wadze średniej oraz Lick w wadze ciężkiej).

W rozgrywkach klasy A drużyna „Floty” wywalczyła w latach 1947-1953 ze zmiennym szczęściem. Drużyna nie była kadrowo ustabilizowana, cechowała ją duża rotacja, występowały trudności ze zwalnianiem zawodników wojskowych na treningi i mecze. Odbywały się jednak regularnie mistrzostwa Marynarki Wojennej w boksie, cieszące się olbrzymią popularnością wśród kadry i marynarzy jednostek Marynarki Wojennej. Zwycięzcami tych mistrzostwach byli m.in.: Załoga, Grafowski, Kulesza, Kotwasiński, Szymański, Kucharski i Kata.

W 1954 roku bokserskie drużyny wojskowe zostały - podobnie jak w piłce nożnej – wycofane z rozgrywek cywilnych. Utworzona została w Marynarce Wojennej bokserska liga międzygarnizonowa, z udziałem reprezentacji 12 zespołów.

W 1956 roku zespół „Floty” ponownie rozpoczął boje w klasie A, uzyskując awans do ligi międzywojewódzkiej, w której w następnych latach niejednokrotnie zdobywał zaszczytne tytuły mistrza grupy.

Wśród najlepszych zawodników z tego okresu wymienić należy: Ptaka, Chonchirę, Grafa, Bauerka, Daszkego, Banaszkiewicza, Kujdę, Hebdę.

Do grona zasłużonych działaczy i szkoleniowców sekcji bokserskiej „Floty” zaliczyć należy : Władysława Grechutę, Józefa Zielińskiego, Tadeusza Penkulę, Stanisława Tobiasza, Adama Błaszczyka, Wiesława Kuleszę oraz trenerów i instruktorów: Tadeusza Buzę, Jana Biangę i Bańkowskiego.

Sekcja bokserska WKS „Flota” rozwiązana została w 1961 roku, ku powszechnemu żalowi swych sympatyków, ze względu na trudności związane z naborem zawodników.


SEKCJA HOKEJA NA LODZIEZe względu na wprowadzenie tej dyscypliny do programu Zimowej Spartakia­dy Wojska Polskiego w 1951 roku, powołana do życia została sekcja hokeja na lodzie. Wyniki uzyskane przez naszych reprezentantów w tych mistrzo­stwach związane z niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi na wybrzeżu i brakiem w tym czasie sztucznego lodowiska, nie były zachęcające i nie wró­żyły większych sukcesów w przyszłości. Nie zrażało to jednak miłośników tej dyscypliny sportowej, wśród których najbardziej niestrudzonym działaczem. trenerem, a jednocześnie zawodnikiem był kpt. mar. Ta­deusz Nowacki.

Aktywność sekcji była bodźcem do zorganizowania na Wybrzeżu Gdań­skim kilku innych drużyn oraz powstania w 1954 roku Gdańskiego Okręgowe­go Związku Hokeja na Lodzie, przy którym utworzono centralną grupę klasy A. Brak sztucznego lodowiska utrudniał, a niekiedy wręcz uniemożliwiał pro­wadzenie rozgrywek. W 1956 roku zapadła decyzja, żeby Wybrzeże reprezento­wane było w rozgrywkach o wejście do II ligi przez KS "Stal" Gdańsk, wzmoc­niony zawodnikami z pozostałych klubów gdańskich.

Zarząd WKS Flota i kierownictwo sekcji wyraziło zgodę na tę propozycję

zawieszając działalność sekcji.

Sekcja hokeja na lodzie istniała w okresie od 1951 do 1956 roku.

Barw klubowych i Marynarki Wojennej w tej dyscyplinie bronili .m.in.:

Stanisław Tutek, Jan Kotoński, Tadeusz Nowacki, Preisner, Łusiak, Dudek, Gosz, Księżyk.SEKCJA MOTOROWAMimo krótkiego okresu istnienia (1951-1956), sekcja ta odniosła kilka sukce­sów. W 1952 roku zawodnik Grzybowski zajął III miejsce w ogólnopolskim wyścigu motocyklowym strefy północnej. W wyścigu motocyklowym w 1953 roku na trasie Chełm-Lublin-Warszawa zespół "Floty" w składzie: Jagielski, Makowski, Bączyk, Haller zajął drugie miejsce za Warszawą. W 1954 roku w wyścigu o "Puchar" "Dziennika Bałtyckiego" zespół "Floty" uplasował się na III miejscu.

Obok zajęć sportowych sekcja prowadziła również kursy nauki jazdy, cie­szące się dużą popularnością wśród kadry oficerów i podoficerów Marynarki Wojennej.

Kierownikiem sekcji był Kazimierz Haller. Najlepsi zawodnicy to: Adamski, Klassa, Sowa.SEKCJA PIŁKI KOSZYKOWEJ
Sekcja powstała i rozwijała się w początkowym .okresie podobnie jak sekcja piłki siatkowej, dzięki zdobyciu czołowych miejsc przez reprezentację Mary­narki Wojennej w mistrzostwach Wojska Polskiego (I w 1947, oraz II w la­tach 1946, 1951, 1952) oraz zgłoszeniu sekcji do rozgrywek w gdańskiej Klasie A. W rozgrywkach tych drużyna koszykarzy zdobyła w sezonie 1947/1948 tytuł mistrza grupy. Nie uzyskała jednak awansu do wyższej klasy. W 1953 wy­cofano zespół z cywilnych rozgrywek mistrzowskich i wprowadzono wewnęt­rzne rozgrywki kół sportowych Marynarki Wojennej. Sekcja istniała jeszcze przez pewien czas, szkoląc reprezentację Marynarki Wojennej do startów w mistrzostwach Wojska Polskiego.

Sekcja reaktywowała swą działalność w 1959 roku. W rozgrywkach mi­strzowskich sezonu 1959/1960 drużyna zdobyła tytuł mistrza klasy A, I miej­sce w rozgrywkach międzywojewódzkich i awans do II ligi.

W skład kierownictwa sekcji w tym czasie wchodzili: kmdr ppor. Zdzisław Szymański, kpt. mar. Kazimierz Domagała, kpt. mar. Kazimierz Zoń, por. mar. Wiesław Cieślak, kpt. mar.

Leon Isenko. Trenerem był kpt. mar. Franciszek Kokot. Pierwszymi zawodnikami drużyny koszykarzy w tym czasie byli: Bromber, Cecuła, Botwiński, Rafałowski, Szemiel, Cieślak, Domagała, Lewiński, Dronicz i Tomaszewski.

W 1961 r. po odejściu trenera Fr. Kokota drużyna spadła z II ligi. Ponowny awans uzyskała pod opieką szkoleniową nowego trenera Kudelskiego, który jednak niedługo szkolił zespół, przechodząc do GKS "Wybrzeże". Funkcję trenera zespołu następnie pełnili: Stanisław Potrac, A. Tomaszewski, Zenon Lewiński. W 1965 roku drużyna koszykarzy startująca w A klasie przegrała kilka spotkań, z tego część oddała walkowerem. Ze względu na występują trudności organizacyjne, zarząd klubu zdecydował się rozwiązać sekcję.

Reprezentacja koszykarzy Floty na Spartakiadzie Wojska Polskiego 1953r.
 
Reprezentacja koszykarzy Floty na Spartakiadzie Wojska Polskiego 1953r.SEKCJA PIŁKI NOŻNEJDrużyny piłkarskie "Floty" rozgrywały spotkania i odnosiły zwycięstwa nie tylko w mistrzostwach Marynarki Wojennej, ale też w spotkaniach z gdyń­skimi drużynami i drużynami Pomorza. Rozgrywane były również mecze z reprezentacjami okrętów innych flot, jak np. remis ze Szwedami 2: 2 w Sztokholmie w 1938 r. oraz zwycięstwo w Gdyni w meczu rewanżowym 7': 1 w 1939 roku. Organizowane były spotkania z wieloma renomowanymi druży­nami polskimi (m.in. z Ruchem i Cracovią) oraz z zagranicznymi zespołami, jak z węgierskim klubem z Budapesztu (7 : 1 dla "Floty") oraz KS "Wacker" Wiedeń (2 : l dla "Floty").

Wysoki poziom jedenastki "Floty" spowodował, iż zakwalifikowana ona została w 1939 roku, z pominięciem rozgrywek w klasie "B", do wyższych eli­minacji. Po zwycięstwach w eliminacjach nad "Brdą" Bydgoszcz i "Gwiazdą" Bydgoszcz, "Flota" awansowała tuż przed wybuchem wojny - obok polskie­go zespołu "Gedania" z byłego Wolnego Miasta Gdańska - do pomorskiej A klasy.

Sekcja wznowiła swą działalność wkrótce po wyzwoleniu Wybrzeża. W pierwszym, zorganizowanym na wybrzeżu gdańskim w 1945 roku, turnieju piłkarskim, „Flota” zajęła II miejsce, ulegając w finale „Płomieniowi” Gdańsk (0:1).

W 1946 roku „Flota” Nowy Port została zgłoszona do rozgrywek w klasie „A”, z których jednak decyzją zarządu klubu została wycofana w 1947 roku. W miejsce udziału w tych rozgrywkach zorganizowana została wewnętrzna liga marynarska, która działała do 1951 roku.

W 1950 roku jedenastka „Floty” Gdynia odniosła znaczny sukces, zajmując wśród 600 drużyn gdańskich zgłoszonych do „Pucharu Polski” I miejsce. W finale wojewódzkich rozgrywek pucharowych „Flota” pokonała „Stal” Gdańsk 3:1. Kierownikiem drużyny był

wtedy chor. Stanisław Małkowiak, a instruktorem Roman Nowacki, do najlepszych zawodników należeli m.in.: Niewiadomski, Potępa, Pilarski, Słomka, Katulski, Osiadacz i Kik.

W następnych latach „Flota” walczy ponownie w klasie wojewódzkiej, klasie „A” i klasie międzywojewódzkiej.

Po 2 latach przerwy, spowodowanych wycofaniem w 1954 roku drużyn wojskowych (z wyjątkiem CWKS Warszawa) z rozgrywek mistrzowskich, „Flota” wraca do klasy „A”. W latach 1957 i 1958 reprezentacje „Floty” zdobywają I miejsce w tzw. III lidze i uzyskują wielką szansę na awans do II ligi. Zawodnicy „Floty” radzą sobie świetnie w dalszych spotkaniach eliminacyjnych, jednak przegrane mecze z „Pogonią” Szczecin w 1957 roku oraz z „Olimpią” Poznań w 1958 roku nie pozwoliły na spełnienie nadziei drugoligowych. Stwierdzić jednak należy, że drużyna piłkarska „Floty” stanowiła w drugiej połowie lat pięćdziesiątych zgrany i dobrze wyszkolony zespół, do którego m.in. należeli zawodnicy: Miklaszewski, Wieczorkowski, Filipiak, Olszewski, Bąkowski, Rzakowski, Wierziński, Kobielski, Olejniczak, Szyndlar, Bordo oraz nieco później Kulik, Minol, Jaglarz, Madziara. Funkcję etatowego kierownika sekcji w tym czasie sprawował por. mar. Bogdan Ortman, a trenerem pierwszego zespołu był Eugeniusz Domagała oraz następnie Władysław Sobociński.


Zawodnicy lat 60tych to między innymi: Kampka, Kulik, Mandziara, Hinol, Wierzyński, Huzarski, Kołodziejczak, Urbański, Łój.

W dalszych latach drużyna „Floty” walczyła ze zmiennym szczęściem, osiągając lepsze i gorsze wyniki w III lidze i lidze międzywojewódzkiej. Pod koniec swej działalności sekcja borykała się z dużymi trudnościami, szczególnie natury finansowej.

W 1973 roku drużyna piłkarska „Floty” zakończyła ostatecznie rozgrywki w lidze międzywojewódzkiej. W marcu 1973 roku bowiem, sekcja piłki nożnej WKS „Flota” Gdynia została rozwiązana „z urzędu” decyzją władz pionu wojskowego.

Oprócz pierwszego zespołu, w rozgrywkach piłkarskich uczestniczyły przez wiele lat istnienia sekcji także drużyny rezerwowe, juniorzy i trampkarze. Z drużyn trampkarzy „Floty” pochodzą m.in.: Zbigniew Bieliński i Mirosław Tłokiński (późniejsi I- ligowcy), Budzisz, Nowakowski, Korzeniewski, Lipiński i Łoziak.

Sekcja piłki nożnej słynęła zawsze z tego, że skupiała wokół siebie prężne grono oddanych i ofiarnych działaczy. Należeli do nich m.in.: Alfred Krzystek, Kazimierz Klimek, Stanisław Małkowiak, Roman Mucha, Tadeusz Osiadacz, Bolesław Piotrowicz, Wiesław Zaniewicz, Bronisław Radom, Jan Rek, Henryk Rogowski, Józef Smarczewski, Jan Watoła, Władysław Krajewski i Wincenty Wojsław.

W skład kadry szkoleniowej wchodzili m.in.: Eugeniusz Domagała, Władysław Sobociński, Roman Nowacki, Władysław Przeradzki, Bartosik, Bińkowski, Kociołek, Harmatiuk, Bartolik

Piłkarze „Floty” oprócz udziału w rozgrywkach mistrzowskich, rozegrali setki spotkań towarzyskich i sparingowych z drużynami polskimi i zagranicznymi odnosząc wiele sukcesów.

Sekcja piłki nożnej w okresie swego istnienia zapisała chlubną kartę w dziejach WKS „Flota” Gdynia.


Piłkarze Floty i reprezentacja Tarnowskich Gór 23.10.1935r.
Piłkarze Floty i AKS Chorzów 17.10.1935r.  Reprezentacja Floty w koszulkach w paski
Piłkarze Floty i reprezentacja Tarnowskich Gór 23.10.1935r.
Piłkarze Floty i AKS Chorzów 17.10.1935r.
Reprezentacja Floty w koszulkach w paski
Drużyna Floty przed meczem z Bałtykiem
 Mecz piłkarzy Floty z Kolejarzem Kępno 01.05.1965r.
Drużyna Floty przed meczem z Bałtykiem, zakończonym remisem 3:3
Kobielski, Grunwald, Kirszling, Bigus, Budzisz,

Macioszek,Gwizdalski, Kahs, Banach, Błoński, Nowakowski
Mecz z piłkarzy Floty z Kolejarzem Kępno 01.05.1965r. wynik 1:1
Od lewej stoją: Kobielski, Koziak, Kremer, Kolb, Batorowicz, Lewandowski,
Kaczmarek, Tusher, Juraszczyk, Kuźmiński, Bieliński, Dalka, Nowakowski
Piłkarze Floty  podczas meczu z Arkanią Szczecin Rumia 1966r. Drużyna piłkarska „Floty” w ostatnich latach działalności sekcji piłki nożnej
Piłkarze Floty podczas meczu z Arkanią Szczecin Rumia 1966r.
Od prawej: Kobielski, Wilk, Urbański, Łój, Kołodziejczak, Kaczmarek,
Kuźmiński, Kogut, Bieliński, Wiesiołek, Nowakowski
Drużyna piłkarska „Floty” w ostatnich latach działalności sekcji piłki nożnej

 

SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ
Powstała w 1961 roku w związku z potrzebą przygotowania reprezentacji Marynarki Wojennej do mistrzostw Wojska Polskiego. Już w 1962 roku zespół wygrał wszystkie spotkania w gdańskiej klasie A.

Kadrę szkoleniową w tym czasie stanowili: st. bosm. Lesław Leja i A. Paciorkowski. Od 1965 roku pracę szkoleniowca pierwszego zespołu rozpoczął instruktor Jan Knops. W 1965 roku sekcja zdobyła I miejsce w lidze okręgo­wej. Do kadry narodowej powołani zostali zawodnicy sekcji Andrzej Pniociński i Robert Kwak. Pracą zarządu sekcji kierował kmdr ppor. Leon Isenko.

W mistrzostwach WP w 1966 roku piłkarze ręczni "Floty" zajęli III miejsce (podobnie jak w latach 1967 i 1968), za I-ligowymi zespołami "Śląska" Wroc­ław i "Grunwaldu" Poznań. W lidze okręgowej w tym roku drużyna uplaso­wała się na I miejscu.

Olbrzymia szansa na awans do I ligi w 1967 roku została zaprzepaszczona przez mylną interpretację przepisów regulaminowych rozgrywek półfinało­wych. Również rok 1968, mimo zdobycia przez zespół I miejsca w II lidze, nie przyniósł upragnionego awansu. Drużyna w dalszych rozgrywkach elimina­cyjnych zajęła III miejsce, nie premiowane awansem do I ligi.

Nowo wybrany w 1969 roku zarząd nie był w stanie zaktywizować dzia­łalności sekcji. Pod koniec 1970 roku, decyzją zarządu klubu, sekcja została przekazana do BKS "Lechia" Gdańsk.


SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ
Piłka siatkowa zdobyła sobie, jako dyscyplina sportowa dużą popularność wśród kadry zawodowej i marynarzy, załóg okrętowych i stanów osobowych
jednostek brzegowych MW już w 1946 roku. W latach 1946-1950 ograniczo­no się jednak do rozgrywek wewnętrznych między jednostkami Marynarki Wojennej. Po tych rozgrywkach wyłaniano najlepszych zawodników do mi­strzostw Wojska Polskiego.

Wywalczenie przez reprezentację Marynarki Wojennej I miejsca w piłce siatkowej w mistrzostwach Wojska Polskiego w latach 1947, 1950 i 1951 za­chęciło kierownictwo sportu Marynarki Wojennej do zgłoszenia tego zespołu do rozgrywek mistrzowskich na szczeblu wojewódzkim. W tym czasie w jed­nostkach MW służbę pełniło wielu wartościowych zawodników, m.in.: Żochow­ski, Krajewski, Surmacewicz, Gembski, Dorocinkowski, Faszcza, Zoń, Malaw­ski i inni.

W 1951 roku zespoły męski i żeński WKS Flota w piłce siatkowej zakwali­fikowały się po rozgrywkach eliminacyjnych do klasy wojewódzkiej, w której w 1952 roku zespół męski zajął II miejsce, a żeński - IV miejsce. Zespół męski zakwalifikował się także w tym roku do półfinałowych rozgrywek o "Puchar Polski" w grupie szczecińskiej.

Po wycofaniu w 1953 roku zespołów wojskowych z cywilnych rozgrywek mistrzowskich, prowadzono tylko wewnętrzne rozgrywki Marynarki Wojennej drużyn męskich. Organizowano też spotkania towarzyskie. Sekcja reaktywo­wała swoją działalność ponownie w 1960 roku pod kierownictwem trenera mgr Tytusa Braya. Do osiągnięć sekcji w tym czasie należy zaliczyć zakwalifiko­wanie się juniorów do półfinałów drużynowych mistrzostw Polski w 1963 i 1964 roku.

Drużyny seniorów nie odegrały większej roli w rozgrywkach klasy A. W 1965 roku sekcja została rozwiązana.

Spartakiada WP 1951r. I miejsce drużyny siatkówki Marynarki Wojennej
Spartakiada Wojska Polskiego 1952r.
Spartakiada WP 1951r.
I miejsce drużyny siatkówki Marynarki Wojennej

Spartakiada Wojska Polskiego 1952r.
Reprezentacja kobieca siatkówki WKS „Flota” Gdynia
 

 

SEKCJA SZERMIERKI

 

Kontynuując sławę przedwojennych reprezentantów „Floty” w szabli i szpadzie sekcja szermierki, już w pierwszych po wyzwoleniu mistrzostwach Wojska Polskiego wzbogaciła swój sportowy dorobek, zdobywając tytuł drużynowego mistrza Wojska Polskiego w bagnecie. W składzie tej zwycięskiej drużyny walczyli wówczas: Grechuta, Woryńczak, Zieliński, Kaźmierski. Sukces ten powtórzony został także w następnym roku. W konkurencji walki na bagnety znaczne sukcesy indywidualne, aż do tytułu mistrza Wojska Polskiego i Polski włącznie, odniósł czołowy szermierz „Floty” Marian Paliga. Ten Świetny szermierz władał także po mistrzowsku szablą. Te predyspozycje umożliwiały mu z powodzeniem zająć się pracą trenerską we „Flocie”.

Do czołowych zawodników sekcji w tym czasie zaliczyć należy również Stanisława Żochowskiego, Włodzimierza Pogodę, Kazimierza Nowego. Szermierze „Floty” i Marynarki Wojennej zajmowali w mistrzostwach Wojska Polskiego organizowanych w latach 1946-1955 zawsze czołowe miejsca w klasyfikacji zespołowej, w tym 3-krotnie pierwsze miejsca (lata 1946, 1947 i 1952), jeden raz drugie miejsce w 1951 roku oraz dwukrotnie trzecie w latach 1953 i 1955. Wśród wyróżniających się zawodników sekcji wymienić należy także Ewę Necel oraz Łukaszewskiego, Górskiego, Polaka, Sztajera, Różanka i Czachora. Wśród trenerów oprócz zasadniczej działalności szkoleniowej kpt. mar. Mariana Paligi wspomnieć należy o szkółce szermierczej fechmistrza Leona Wierzby.

Sekcja szermierki została rozwiązana uchwałą zarządu klubu w maju 1960 roku.

 

Zawodnicy sekcji szermierki Floty Gdynia podczas  treningu Zawodnicy podczas treningu
Zawodnicy sekcji szermierki Floty Gdynia podczastreningu

 

 

SEKCJA ZAPASÓWPierwsze po wojnie zawody zapaśnicze „Floty” zostały zorganizowane w 1946 roku w Gdańsku – Nowym Porcie, dzięki inicjatywie znanego z okresu międzywojennego zapaśnika Józefa Łapińskiego.

Odbyły się one z udziałem inicjatora, a także eksmistrza świata Gromoffa, wicemistrza Europy Palki, Urbańskiego, Leitgebera. Zawody te miały charakter towarzyski, a zarazem propagandowo – pokazowy, co cechowało zresztą także wszystkie późniejsze imprezy zapaśnicze do roku 1951.

Pełniejszy rozwój sekcji przypada na lata 1953-1955. W Marynarce Wojennej działały 2 sekcje: jedna na terenie Ustki, prowadzona przez kpt. Józefa Łapińskiego oraz druga na terenie Gdyni, które następnie połączone zostały w jedną sekcję zapaśniczą WKS „Flota” Gdynia.

W 1956 roku sekcja uzyskuje awans do II ligi, a w rok później po zajęciu I miejsca w rozgrywkach drugoligowych, awans do I ligi. Odtąd sekcja przez długie lata odnosiła wiele sukcesów dla barw „Floty”, zajmując czołowe miejsca w rozgrywkach ligowych, zdobywając wiele tytułów mistrzów i wicemistrzów Polski oraz wprowadzając wielu swych reprezentantów do kadry narodowej. Między innymi reprezentanci „Floty” zajęli w punktacji drużynowej mistrzostw Polski III miejsce w 1959 roku, II miejsce w 1960 roku oraz IV miejsce w 1963 roku. W 1962 roku w indywidualnych mistrzostwach tytuł mistrza Polski zdobył A. Dragon, tytuły wicemistrzów: Misiorny i S. Trojnar, trzecie miejsca zdobyli:

J. Rubin i E. Wojda. Do kadry narodowej w 1963 roku przykładowo należeli:

Sędzicki, Wojda, Wróblewski, Krzyżanowski, Jurgielt, Swatowski, Wajdeman i Dąsal – wszyscy tylko z jednego klubu – „Flota” Gdynia.

Oprócz wyżej wymienionych reprezentantów wśród zasłużonych zawodników sekcji wymienić należy: Zorna, Boreckiego, Wiśniewskiego, Świniarskiego, Prześniaka, Pączkę, Kleina Dragana, Hyrę, Stepczyńskiego, Przygodę, Napierałę, Latę, Swatowskiego.

Duże zasługi w powstaniu i rozwoju sekcji zapaśniczej wniósł przede wszystkim wielki miłośnik ciężkiej atletyki Józef Łapiński.

Wieloletnim kierownikiem sekcji był kmdr por. Stanisław Filipiak (społecznie) oraz kpt. Mar. Kazimierz Zoń (etatowo). Wśród kadry trenerskiej największy wkład pracy szkoleniowej wnieśli Jan Majewicz i Franciszek Zorn.

W roku 1965 sekcja, na skutek odejścia do rezerwy 7 czołowych zawodników wojskowych spadła do Ii ligi. W 1966 sekcja zapaśnicza już wśród sekcji sportowych WKS Flota Gdyni nie występuje.

 

Zawodnicy szkółki zapaśniczej WKS „Flota” Zawodnicy sekcji zapasów podczas treningu
Zawodnicy szkółki zapaśniczej WKS „Flota”prowadzonej przez
instruktora Franciszka Zorna
Zawodnicy sekcji zapasów podczas treningu
kierownik sekcji Kazimierz Zoń
kierownik sekcji Kazimierz Zoń oraz zawodnicy: Bugajczyk, Kobierowski, Sadowski, Świniarski, Wyrwa, Zorn, Stepczyński, Łapiński

 

SEKCJA PŁETWONURKÓWSekcja Płetwonurków Wojskowego Klubu Sportowego "FLOTA" Gdynia powołana została na wniosek Zarządu Klubu - uchwałą Rady Wychowania Fizycznego Sportu i Turystyki Marynarki Wojennej w dniu 30 grudnia 1973 r. oficjalną działalność rozpoczęła w dniu 2 stycznia 1974 r. Powstanie sekcji poprzedzone zostało, kilkuletnią działalnością wielu osób ze środowiska Marynarki Wojennej - pionierów i entuzjastów nurkowania swobodnego, którzy w początkowym okresie zrzeszeni byli w Morskim Klubie Płetwonurków przy oddziale PTTK MW, Yacht Klubie MW "kotwica" i Klubie Płetwonurków "Delfin". Od chwili powstania, sekcją kierował jej współzałożyciel - kmdr. ppor. Wojciech Pstrokoński, opierając się głównie na grupie zawodników wyczynowych z Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego, Klubu Płetwonurków "Delfin" Gdynia, Klubu Płetwonurków "Meduza" przy Stoczni Gdynia oraz na zawodnikach sekcji pływackiej WKS "FLOTA". W krótkim czasie utworzono cztery grupy szkoleniowe z którymi rozpoczęto systematyczne szkolenie od podstawi wyselekcjonowano trzon kadry klubowej. Od początku swojej działalności w sekcji prowadzono zajęcia szkoleiowo- treningowe w następujących blokach konkurencji: łowiectwo podwodne, orientacja podwodna, basenowe techniki podwodne,pływanie w płetwach, pływanie długodystansowe.

We wszystkich tych blokach, sekcja organizowała zawody sportowe - od szczebla okręgowego po Mistrzostwa Świata.W początkowych latach działalności sekcji konieczne było korzystanie z krytych pływalni "Arki" Gdynia i Szkoły Morskiej. Organizowano również zgrupowania szkoleniowe na krytej pływalni Komendy Portu Wojennego Hel, CWKS "Legia" Warszawa oraz WKS "Śląsk" Wrocław. W okresie letnim treningi prowadzone były na 50 metrowej pływalni WKS "FLOTA" Gdynia oraz na jeziorze Bieszkowickim, Żarnowieckim, Jeleń w Bytowie i Wdzydze koło Kościerzyny. Ponadto wykorzystywano wody Zatoki Puckiej oraz akweny w rejonach Babich Dołów i Polanki Redłowskiej ( głównie do treningów w łowiectwie podwodnym). Po wybudowaniu przez WKS"Flota" Gdynia w 1977 roku własnej pływalni krytej oraz rozbudowie i modernizacji istniejącej bazy szkoleniowo treningowej na Oksywiu, sekca mogła rozpocząć systematyczne szkolenie i na szeroką skalę akcję naboru i selekcji dzieci i młodzieży.

Pierwszy sukces związany był ze zdobyciem w roku 1974 tytułu Drużynowego Mistrza Polski w łowiectwie podwodnym, w zawodach tych oprócz klubów polskich uczestniczyło 5 reprezentacji zagranicznych. W tym samym roku reprezentanci sekcji zdobyli tytuł Drużynowego Mistrza Polski w technikach podwodnych - "Srebrną Płetwę" miasta Poznaniaoraz w roku 1975 tytuł Drużynowego Mistrza Polski w pływaniu w płetwach - "Złotą Nike" w Warszawie. W latach następnych płetwonurkowie "Floty" Gdynia wielokrotnie zdobywali tytuły drużynowych i indywidualnych Mistrzów Polski, zaczęli również odnosić sukcesy w prestiżowych zawodach międzynarodowych i zawodach najwyższej rangi - Mistrzostwach i Pucharach Świata i Europy.

Ważnym elementem działalności sekcji były kontakty z zagranicznymi klbami płetwonurków. Zawodnikom umożliwiały one starty w wielu zawodach międzynarodowych, a trenerom wymianę doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych. Często było to również jedyna okazja do zakupów specjalistycznego sprzętu. Sekcja utrzymywała kontakty z klubami z Czech, Słowacji, Bułgarii, Węgier, Holandii oraz z najlepszym klubem zza naszej wschodniej granicy - CSKA Moskwa. W celu mozliwości włączenia się do międzynarodowego życia sportowego, sekcja została członkiem Komisji Działalności Podwodnej Zarządu Głównego PTTK - członka Światowej konfedercji Działalności Podwodnej (CMAS). Konfederacja ta , do dnia dzisiajszego koordynuje wszelkie poczynania w dziedzinie sportu na świecie.

Sekcja Płetwonurków WKS "FLOTA" Gdynia była jednym z najlepszych Klubów w Polsce, a wielu naszych zawodników reprezentowało barwy Kadry Polski Juniorów i Seniorów.

Do największych osiągnięć sekcji w 32 - letniej działalności można zaliczyć zdobycie:

2 medali srebrnych i 15 medali brązowych w mistrzostwach Świata
6 medali srebrnych i 21 medali brązowych w mistrzostwach Europy
26 medali w pucharze Świata i Europy,
2075 medali w Mistrzostwach Polski w tym: 684 złotych, 868 srebrnych, 523 brązowych medali.
Zawodnicy Sekcji Płetwonurków WKS "FLOTA" Gdynia ustanowili 221 rekordów Polski i 1 rekord świata juniorów.

Najlepsi zawodnicy sekcji:Marek Biernacki, Marian Lott, Izabela Gasińska, Ireneusz Jabłoński, Aldona Kroplewska, Roman Kruszyński, Wojciech Łożyński, Arkadiusz Momont, magdalena Morawiec, Edward Nierzwicki, Agnieszka Nosek, Bogdan Paluszkiewicz, Aleksandra Polak, Justyna POlak, Sławomir Polak, Tomasz Prełowski, Wojciech Pstrokoński, ZbigniewRejman, Barbara Rybińska, Piotr Rybiński, Anna Saracen, Krzysztof Saracen, Andrzej Skier, Mateusz Szurmiej.

Najlepsi szkoleniowcy: Wojciech Pstrokoński, ryszard Prełowski, Edward Nierzwicki, Roman Kruszyński, Krzysztof Saracen, Marek Biernacki.

 

SEKCJA BIEGU NA ORIENTACJĘ

 

Sekcja biegu na orientację została rozwiązana z dniem 03.12.2010 r.